Vi afventer fortsat Vejle Kommunes udkast til en helhedsplan.

Vi har efterhånden ventet et år på at Vejle Kommune har udarbejdet en helhedsplan på baggrund af landsbymødet i oktober 2018.

Vi har benyttet ventetiden til at lave vores eget udkast til en plan der løser nogen af de trafikproblemer som blev påpeget på mødet.

Du kan se Lokalrådets forslag til en trafikplan og en plan for hvordan vi kan bibeholde den landsbystemning som vi sætter pris på.

Trafikplan og Landsbyplan

Du kan følge lokalrådet her på siden, på Facebook eller tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Formand: Peter Michael Kjærgaard CVR-nummer: 38633139 Kontakt