Dagsorden 7. februar 2018

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 7. februar kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Søren

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Opfølgning fra sidste møde Mobilitetsplan?
Flyer med info og lokalråd.
Ridecentersagen.
Landdistriktspuljen ansøgningsfrist 15. marts.
Svar fra Teknisk Forvaltning på vores høring til kommuneplanen.
 

 

3. Fælles Lokalrådsmøde i Øster Starup 15. marts. Vi bør deltage! Hvem har tid, lyst og lejlighed?  
4. Evaluering af Idémøde d. 13. januar. Hvad gik godt/hvad gik skidt. Fungerede formen?  
5. Idekatalog på baggrund af Idemødet Oplæg vil blive sendt på mail, tættere på den 7. febr.  
6. Generalforsamling d. 6. marts. Økonomi (Inger)
Omdeling af indkaldelse
Dagsorden (Se bilag 1)
Vedtægter (Se bilag 2)
Det praktiske
 
7. Politikermøde d. 6. marts Hvad skal vi prioritere? RCV, Vej, Helhedsplan?  
8. Eventuelt