Dagsorden d. 19. april 2018

 

Bestyrelsesmøde
Torsdag. 19. april 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Kjeld (igen)

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Orientering fra mødet om mobilitetsplan d. 19. april i Teknisk Forvaltning. Lokalrådet er inviteret til dialogmøde omkring mobilitetsplanen.  

 

3. Planlægning af møde vedr. Grundet Skovby d. 3. maj. Lokalrådet er inviteret til dialogmøde omkring Grundet Skovby.  
4. Status på adgang til netbank og økonomi.  
5. Årsmøde for lokalråd. Hvem tager med, og hvordan klarer vi planlægningen? Hvilke projekter skal vi tage med, hvem vil stå i boden?  
6. Planlægning af ny bustur med politikere. Den planlagte bustur er aflyst pga. ringe tilmelding. Byrådet var optaget af et andet arrangement. Planlægning af ny bustur. På denne side eller efter sommerferien?  
7. Udarbejdelse af årshjul med vigtige ansøgningsdatoer og Vi skal i gang med at udarbejde et årshjul, så vi kan blive mere skarpe på ansøgningsfrister og kommunikation omkring årligt tilbagevende arrangementer.  
8. Ansøgning om økonomi til Projekter via ULN ansøgningsfrist d. 1. maj Mail af 15. marts gøres opmærksom på ansøgningsfrist 1. maj. Har vi nogen projekter vi vil ansøge?  
9. Eventuelt  

 

Møde igen 17. maj, 12. juni