Høringssvar

Hornstrup Lokalråd har indsent et høringssvar til Kommuneplan 2017-2029, hvor hovedbudskabet er, at vi efterlyser en samlet helhedsplan for området.

Det er lokalrådets opfattelse, at Vejle Kommune i øjeblikket ikke arbejder i én samlet retning, og derfor opstår der uhensigtsmæssige situationer.

F.eks. har man miljøklasse 6 erhvervsområder klods op og ned af et planlagt parcelhuskvarter.
På trods af at stærkt stigende trafik i lokalområdet, fortsætter Vejle Kommune med at udvikle boligområder uden en klar plan for trafik.
Vi har også erfaret at Vejle Kommune er påbegyndt lokalplansarbejdet for et boligområde der i kommuneplanen er markeret som Offentligt område.

Det korte og det lange er, at vi mener der skal laves en samlet helhedsplan i området, således den udvikling vi står overfor i lokalområdet bliver bæredygtig og gennemtænkt!

Du kan finde vores bemærkninger til Teknisk Forvaltning og de relevante politikere her.