Dagsorden 12. juni 2018

 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag. 12. juni 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Anders

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Orientering fra mødet med Grundejerforeningerne på Grundet d. 6. juni Grundejerforeningerne på Grundet ønsker at starte et lokalråd. Vi var inviteret til en snak om et fremtidigt samarbejde.  

 

3. Orientering fra mødet med Grundet Skovby A/S d. 12. juni Vi er inviteret til et møde med Grundejerforeningerne på Grundet og Morten Hansen der er chef for udstykningerne i Skovby.  
4. Planlægning af møde med Teknisk Forvaltning d. 13. juni vedr. helhedsplan for Hornstrup området Vi er inviteret til møde med planafdelingen omkring en samlet plan for hele Hornstrup området. Hvad skal vi ligge vægt på?  
5. Orientering fra Årsmøde for Lokalråd i Vingsted. Kort referat af aktiviteter.  
6. Samarbejde med Grejs Lokalråd Status?  
7. Høringssvar Lokalplanplansforslag 1268 og Kommuneplantillæg nr. 20 Trafik, udvidelse af areal, ny stikvej sti- og fortov flytning af byskilt og fartdæmpning?  
8. Årshjul og fundraising Lars Kastbjerg og Peter Sepstrup har svaret på vores anmodning om en oversigt over fonde og et årshjul. Se indbakken.  
9. Planlægning af møder i efteråret Hvem skal sørge for forplejning d. 9? og mødedatoer til efteråret.  
10. Eventuelt  

 

Møde igen 9. august