Dagsorden 12. september 2017

Hent som PDF. Dagsorden Bestyrelsesmøde lokalråd 12 Sep.

   

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 12. september, kl. 19:30

Sted: hos Inger, Kirkebyvej 60


_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede:
Afbud: Kjeld Andersen
Ordstyrer: Peter Næstformanden
😉
Referant: Anders Friis

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Opfølgning fra Busturen hvad opnåede vi  
3. Nyeste forslag til placeringer af RCV RCV placering flyttet mere nordlig.  
4. VAF abonnement til HLR  
5. Status over økonomien i HLR  
6. Fremtidig benyttelse af menighedsrådets lokale til HLR møder  
7. Eventuelt