Dagsorden 15. august 2017

 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 15. august, kl. 19:30

Sted: hos Søren, Møllebyvej 15


_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede:
Afbud:
Ordstyrer: Kjeld Andersen
Referant: Anders Friis

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Opfølgning fra sidste møde Rollefordeling, Samarbejdsaftale og Økonomi  
3. Inspiration fra Skibet Lokalråd Morten Skovlund kommer og fortæller lidt om hvad Skibet Lokalråd har lavet siden de startede.

 

 
4. Logo Forslag til HLR logo (Se Sørens mail af 13. august)  
5.  Invitationer til lokale virksomheder Hvem kunne være interessante at invitere  
6. Bustur med Politikere 23. august Hvad skal vi lægge vægt på? Hvad skal fremvises? Hvad har Gl. Hornstrup, Mølleby og Kirkeby af særlige opmækrsomhedspunkter?  
7. Eventuelt