Dagsorden 17. maj 2018

 

Bestyrelsesmøde
Torsdag. 19. april 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Helge

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden    
2. Orientering fra mødet om debatoplæg Grundet Skovby d. 3 maj. Vedr. debatoplægget om Grundet skovby  

 

3. Høringssvar debatoplæg Grundet Skovby Skal vi skrive et høringssvar? Og hvad skal vi i så fald lægge vægt på?  
4. Kommende møde omkring helhedsplan for hele Hornstrupområdet. På mødet den 3. maj kom det frem, at der skal udarbejdes en helhedsplan for hele Hornstrup, og vi vil blive inviteret til dialog.  
5. Status økonomi. Vi har fået det årlige tilskud fra Vejle Kommune. Hvad er status?  
6. Årsmøde for lokalråd. Koordinering af deltagelsen. Jf. referat er Helge, Peter og Anders tilmeldt. Er der flere der vil med?  
7. Samarbejde med Grejs Lokalråd? Hvor har vi fælles interesser? Og hvordan kan vi udnytte dette i et landsbyklyngesamarbejde? Herunder stiprojekter og generelt vedr. mobilitetsplanen.  
8. Udarbejdelse af årshjul med vigtige ansøgningsdatoer og Er sat på som høj prioritet efter sommerferien, men er der allerede nogen nu, der har ideer?  
9. Ansøgning om økonomi til Projekter via ULN ansøgningsfrist d. 1. maj Mail af 15. marts gøres opmærksom på ansøgningsfrist 1. maj. Har vi nogen projekter vi vil ansøge?  
10. Eventuelt    

 

Møde igen 12. juni og 9. august