Dagsorden 21. marts 2018

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Kjeld

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Konstituering  

 

3. Mail fra Planafdelingen  
4. Opfølgning på møde med politikere Fungerede formen? Afventning af embedsværkets orientering af TU om Hornstrupområdet.  
5. Planlægning af ny bustur på opfordring af politikere. Hvem gør hvad?  
6. Hvordan forholder vi os til helhedsplanen for ”Grundet Skovby”?    
7. Økonomi status Hvad har vi i kassen, og hvornår får vi nyt tilskud?  
8. Hvordan kommer vi videre med ideerne idekataloget  
9. Orientering vedr. ridecentret.  
10. Eventuelt Mødedatoer frem til sommer.