Dagsorden 22. maj 2017

 

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 22. maj, kl. 19:30

Sted: hos Peter Keglekærvej 2


_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede:
Afbud:
Ordstyrer: Kjeld Andersen
Referant: Anders Friis

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Opfølgning fra sidste møde  
3. Logo Forslag til HLR logo  
4. Samarbejdsaftale med Vejle Kommune.
Generel info vedr. cvr # og nem -konto
Bestyrelsen skal underskrive dokumenter fra banken  
5. Planlægning borgermøde om kommuneplan Der er indgået aftale med Teknik og Miljøforvaltning om at afholde et borgermøde om kommuneplan 2017-2029, på Hornstrup centret d. 12. juni kl. 19.

 

 
6. Det grønne forsamlingshus I 2014 var Menighedsrådet og Kursuscentret ret langt fremme i planerne for et grønt område på en del af Kursuscentrets jord. Hvor langt er planerne nu? Og kan Lokalrådet bidrage positivt til realiseringen af planerne? (Se bilag 1)  
7. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder Datoer for møder resten af 2017  
8. Økonomi Definering af regnskabspraksis samt budgettering af midler som modtages fra VK.  
9. Forretningsorden og rollefordeling Da der er tale om et nyt lokalråd kan det være en god idé at definere nærmere hvilke roller bestyrelsesposterne varetager.

Herudover kan det være en god idé at få defineret de opgaver som lokalrådet skal påtage sig.

Begge punkter kunne fremgå af en forretningsorden.

Der indstilles at formand, sekretær og ét bestyrelsesmedlem laver et oplæg til næste møde.

 
10. Eventuelt