Dagsorden 3. april 2019

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 3. april 2019 kl. 19:30
Sted: Meldes ud senere
Afbud:

Ordstyrer: Peter Michael
Referant: Anders Friis
Forplejning: Peter Michael
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst    
2. Konstituering Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
   
3. Opfølgning på Generalforsamling Referat Antal deltagere Kommunikationsform ved indkaldelser  
4. Behandling af udviklingsplan Hvor bredt skal behandlingen af udkastet fra T&M behandles?  
5. Fokuspunkter det næste bestyrelsesår og konkrete opgaver det næste halve år. Vores tid er begrænset, hvordan bruger vi den bedst?  
6. Orientering vedr. kommunal udstykning ved boldbanerne.    
7. Årsmøde for Lokalråd i Vingsted d. 23. maj Hvem deltager og hvem gør hvad?  
8. Orientering om møde med politikerne fra ULN i november Vi har et fællesmøde med ULN, Grejs og Engum lokalråd i efteråret.  
9. Mødekalender frem til sommer    
10. Eventuelt