Dagsorden 4. januar 2018

 

Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 4. Januar kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud: Ingen

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: AF

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning fra sidste møde Asfaltering i Mølleby Søren Karstofte (SK) Fortove/Asfalt Kirkeby Inger Eggertsen (IE)

AF/KA forsøger at koordinere en besigtigelse med Teknisk Forvaltning i både Mølleby og Kirkeby.

 

Møde med Byråd i 6. marts kl. 16:00 TEMA. Generalforsamling samme dag kl. 19.

3. Formiddagsmøde lokale borgere 13. januar 10.00-13.00 Endelig planlægning, antal tilmeldte, forberede et idekatalog og hvem står for hvad.

Der efterspørges et nyhedsbrev via mail.

4. Lokale Projekter 2018 Deadline 10 januar 2018 !
5. Nyt Ridecenter i Hornstrup Har LR nogen bemærkninger i den forbindelse.
6. Eventuelt