Dagsorden 6. december 2017

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 6. december kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede:
Afbud:
Ordstyrer: Peter Michael Kærgaard
Referent: Anders Friis

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning fra sidste møde Asfaltering i Mølleby (Søren) Fortove/Asfalt Kirkeby (Inger)
3. Orientering om Menighedsrådets, Stiftets og Provstiets møde med Teknisk Forvaltning vedr. udstykning af parceller mellem Hornstrup Centret og boldbanerne. Hvilke forbehold har Kirken og hvor står Teknisk Forvaltning. (Anders)
4. Nyt byråd og nye udvalg. Hvordan sikrer Hornstrup Lokalråd en fortsættelse af den gode dialog med politikerne? Engum Lokalråd har f.eks. skrevet tillykke til alle de nyvalgte bør vi gøre det samme? Bør vi invitere borgmester, det nye Teknisk udvalg, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og Miljøudvalg på besøg herude?
5. Formiddagsmøde lokale borgere i januar. Der skal planlægges hvem der gør hvad, hvem handler ind? På seneste møde besluttedes det, at menuen vil bestå af rundstykker og pålæg (købes måske i Bilka?) Hvem laver kaffe og gør lokalet klar? Anders holder et oplæg om kommunens fremtidige planer i lokalområdet, og hvordan Lokalråd kan påvirke det. Peter faciliterer ideprocessen og dialogen efterfølgende og Anders skriver ned.
Hvordan kommunikere vi datoen og det efterfølgende resultat?
 

 

6. Lokale Projekter 2018 Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati opfordrer til, at lokalrådene indsamler, udvikler eller færdiggøre projekter og sende dem til os senest den 10. januar, med henblik på budget 2018. (Se Bilag 1)
10. Eventuelt