Dagsorden 9. august 2018

 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag. 9. august 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Peter

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Søren

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden    
2. Samarbejde med Grejs Lokalråd omkring stier: Hvor står vi i forhold til Stisystem til Grejs? Status Grejs Lokalråd og Vejle kommune.  

 

3. Planlægning af Møde d. 19. september og borgermøde d. 24. oktober. Hvem gør hvad? Hvem er inviteret? Mangler vi at invitere nogen?  
4. ”Den store idé” projektmidler fra Vejle Kommune. Se mail fra Lars Kastberg af 2. juli  
5. Årshjul og fundraising Se mail fra Sepstrup af 29. juni  
6. Planlægning af møder i efteråret Mødedatoer i oktober og november  
7. Hvor står vi pt. med lokalplan 1268, mobilitetsplan og Grundet Skovby A/S Generel genopfriskning af forårets møder og sager, samt en snak om hvor vi skal bevæge os hen i efteråret.  
8. Eventuelt    

 

Møde igen 4. september