Dagsorden 9. november 2017

 

Bestyrelsesmøde

kl. 19:30 Torsdag D. 9. nov. 2017

Sted: Hornstrup Sognegårds Konfirmand stue.

Forplejning: Kjeld.

Nøgle: Kjeld.
_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede:
Afbud:
Ordstyrer: Kjeld Andersen
Referant: Anders Friis

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Opfølgning fra sidste møde HLR har talt med Inger-Magrethe Lundgaard og fået åbnet for en dialog med menighedsrådet og accept for deltagelse/information i kommende møder med kommunen vedr. Kirkediget/ stigende trafik.  
3. Brunchmøde januar. Dato. emner, Visioner for området, idékatalog. ( se referat 11 Okt 2017.)

4. Orientering om byrådets behandling af kommuneplanen.  
5. Generel opfølgning på kloak separering fliser/vejbelægning. Er det en opgave for HLR.?  
6. App’en ”Min Landsby” Indhold, muligheder.  
7. Eventuelt.