Dagsorden d. 10. oktober 2018

 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag. 10. oktober 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Peter

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst  
2. Hornstrups Identitet. Tyge Mortensen er inviteret. Hvordan bibeholder Hornstrup sin identitet som et landsbymiljø? Det er én af de værdier der gentagne gange kommer frem når de lokale bliver spurgt om hvad de værdsætter ved lokalområdet.  
3. Fartdæmpning Kirkebyvej Ifølge Melson kommer der fartdæmpende tiltag i 2019 i Kirkeby. Konsekvenser for Gl. Hornstrup og hvordan stiller vi os der. Se evt. næste punkt.  
4. Placering af RCV Kun godkendt af NMU og ikke af Byrådet. Hvilke trafikale konsekvenser får placeringen for Hornstrup området?  
5. Opfølgning på møde d. 12. september og Planlægning af landsbymøde 31. oktober ·         Uddeling af invitationer

·         Koordinering med Sepstrup

 

 

6. Evaluering af forløb omkring oversigtsforhold. Der har været kritik af Lokalrådet i forbindelse med oversigtsforholdene fra sidevejene til Kirkebyvej. Kunne eller burde vi have handlet anderledes.  
7. Eventuelt  
     

 

Møde igen 7. november