Dagsorden d. 19. december 2018

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 19. december 2018 kl. 18:30

Sted: Viborgvej 139


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Fælles

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst   Intet at bemærke
2. Opfølgning på Udviklingsplan Hvor langt er Vejle Kommune?

 

Hvor langt er trafikanalysen for Nørremarken?

Organisering af arbejdsgrupperne der blev nedsat på Landsbymødet

 

Nyt fra arbejdsgrupperne

–          Byttecentral/delefællesskab

–          Grønne områder

 

 
3.
Trafik i Hornstrup

 

Tilbagemelding fra Gl. Hornstrup omkring hvilke punkter der skal tages med til Anlæg og Infrastruktur på det kommende møde i det nye år.  
4. Insero projektmidler Kan der være noget i forhold til det ”Grønne Forsamlingshus”  
5. Eventuelt