Dagsorden d. 20. august 2019

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Helge, Kirkebyvej 20
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Helge
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Status på Louise og Bjørns oprensning af dammenStatus på kommunens planer om at udstykke området bag dammen  
2. Trafiksituationen Hornstrup Orientering fra infomødet omkring trafikanalysen for NørremarkenOpfølgning på trafik problematikker beskrevet i VAF (herunder trafiktælling i Kirkeby)Erfaringer med ny skiltning i Gl. HornstrupSkal vi invitere TU til et nyt møde?    
3. Udviklingsplan Hvordan skal vi håndtere den når den ligger klar?  
4. Møde med ULN 5. november Vi er inviteret til møde med ULN sammen med Lokalrådene i Grejs og Engum. Hvem gør hvad?  
5. Grundet Skovbys arbejde med en helhedsplan for Grundet Skovby. Skal vi formidle Lokalrådets holdninger til Grundet Skovby og deres rådgivere?  
6. Kursus for Frivillige ildsjæle Se mail af 9. august  
7. Lokaludvikling DGI Se mail af 7. august  
8. Økonomi Status  
9. Kommende møder frem til Jul Mødeplanlægning  
10. Eventuelt