Dagsorden d. 27. februar 2019

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19:30 Sted: Fidalvej
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA) Referant: Anders Friis (AF) Forplejning: Helge
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst    
2. Opfølgning på Udviklingsplan Hvor langt er Vejle Kommune?   Hvor langt er trafikanalysen for Nørremarken?      
3.
Trafik i Hornstrup
 
Vi har haft møde med Anlæg og Infrastruktur omkring fartdæmpning på Kirkebyvej. Tilbagemelding og status.  
4. Nyt fra den grønne arbejdsgruppe Vejle Kommune er igen begyndt at se på et salg af jorden omkring stadion. Lokalrådet har mindet Vejle Kommune om, at det nok er en god idé at afvente udviklingsplanen. Derudover har Lokalrådet fået en tilbagemelding om at VK er indstillet på at lade en del af jorden forblive offentligt rekreativt område.

Den grønne gruppe afventer arkitekttegninger, men har prioriteret indhold.
 
5. Fælles affaldsindsamling Grønt Forum i Vejle og Danmark Naturfredningsforening holder affaldsindsamling d. 31. marts. Thomas fra Gl. Hornstrup er måske interesseret i at være kontaktperson, hvem følger op?  
6. Planlægning af generalforsamling d. 27/3 -2019 Hvem gør hvad? Årsberetning Regnskab Overblik over hvem der genopstiller
Lokalebestilling
 
7. Årsberetning og Regnskab til ULN Vi skal, som sidste år, sende en årsberetning og regnskab til Sepstrup. Fristen er 4. marts. Hvem gør hvad?  
8. Samarbejde med Grundet Skovby A/S Vi har en god dialog med Grundet Skovby A/S, hvordan bibeholder og udbygger vi den dialog.  
9. Orienteringsmøde for lokalråd 6. februar. Opfølgning på mødet og årshjul (se bilag)  
10. Eventuelt Hackerangreb Hjemmesiden