Dagsorden d. 30. januar 2020

Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19:30 Sted: Hos Anders
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Anders
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst FørstehjælpskursusManglende mødeaktivitet/referater fra september til januar  
2. Orientering om møde med Teknisk forvaltning d. 20. januar og hele forløbet omkring ”Helhedsplanen”    
3. Status Grundet Skovby Hvor langt er planerne  
4. Lokalrådets Mål for 2020 jf. Samarbejdsaftale med Vejle Kommune.    
5. Forberedelse af Generalforsamling 11. marts Hvem gør hvad?  
6. Eventuelt