Dagsorden d. 7. november 2018

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 7. november 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Peter

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst  
2. Opfølgning på Landsbymøde ·         Trafik/Stier

·         Natur

·         Identitet

Hvad gør vi fremadrettet. Bør der oprettes en lukket facebookgruppe for alle tre Hornstrup’er?

 

 

3.
Den store idé
 
Der er et projekt omkring bosætning som vi kan kigge lidt nærmere på.  
4. Økonomi Hvad er status?  
5. Mødeaktivitet vinteren 18/19  
5. Eventuelt