Dagsorden d. 9. maj 2019

  Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19:30
Sted: Hos Søren, Møllebyvej 15
_________________________________________________________________________________________________
  Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Søren Pedersen
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst   Byrådet har vedtaget en placering af RCV ved Juelsmindevej.        
2. Udvikling og oprydning omkring branddam i Kirkeby Vi er blevet kontaktet af naboen til dammen, som gerne fortælle om hvilke planer de har for området. Louise og Bjørn er derfor inviteret med til dette mødepunkt.

Hvordan og kan Lokalrådet supplere?
 
3. Opfølgning på kommunens planer om udstykning omkring området ved boldbanerne. Er der noget nyt omkring kommunens planer?  
4. Udviklingsplan Hvad er status, og er det tid til at vi skal begynde at presse på for at få en deadline?  
5. Invitation til direktion og politikere vedr. ”Skovruten”. Plan Hvordan skal lokalrådet forholde sig hvis politikerne melder fra og det kun er embedsfolk der deltager?  
6. Etablering af fartbump og vejledende hastighedsbegrænsning. Orientering omkring de vejledende hastighedsbegrænsninger i Hornstrup. Vejbump i Hornstrup kan forceres med 60 km/t, hvad gør vi der?  
7. Deltagelse til Årsmøde for lokalråd d. 23. maj i Vingsted. Hvem kan deltage? Se program https://www.vejle.dk/media/23188/program-til-aarsmoede-2019.pdf Skal vi sprede os ud på de 6 temaer? Eller skal vi vælge noget fælles? Skal vi prøve at invitere nogen fra den grønne gruppe med så vi kan dække alle områder?

Husk tilmelding https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktive-borgere/   Husk at spørge Sepstrup om e-boks muligheder.
 
8. Økonomi Har vi modtaget penge fra Vejle Kommune?  
9. Eventuelt Medarbejder signatur og registrering på virk.dk