Dagsorden d. 9 maj 2017

 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 9. maj, kl. 19:30-21:00

Viborgvej 139
_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede:
Afbud:
Ordstyrer: Anders Friis (AF)
Referant: Anders Friis (AF)

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Opfølgning fra sidste møde Der henvises til referat af stiftende generalforsamling torsdag d. 27. april 2017.  
3. Konstituering Jf. vedtægterne pkt. 6 skal der vælges:
Formand
NæstformandKasserer
Sekretær
 
4. Logo Et logo kunne være med til at højne genkendelsesværdien af Hornstrup Lokalråd på hjemmesider og andet kommunikationsmateriale  
5. Samarbejdsaftale med Vejle Kommune
Herunder oprettelse af CVR-nummer
Oprettelse og CVR-nummer og NEM-konto er en forudsætning for at indgå samarbejdsaftale med VK. Se bilag 1 og 2  
6. Forretningsorden og rollefordeling Da der er tale om et nyt lokalråd kan det være en god idé at definere nærmere hvilke roller bestyrelsesposterne varetager.

Herudover kan det være en god idé at få defineret de opgaver som lokalrådet skal påtage sig.

Begge punkter kunne fremgå af en forretningsorden.

Der indstilles at formand, sekretær og ét bestyrelsesmedlem laver et oplæg til næste møde.

 
7. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder Datoer for møder resten af 2017  
8. Økonomi Definering af regnskabspraksis samt budgettering af midler som modtages fra VK.  
9. Planlægning borgermøde om kommuneplan Jf. bilag 3 er der indgået aftale med Teknik og Miljøforvaltning om at afholde et borgermøde om kommuneplan 2017-2029, på et tidspunkt i perioden 5-23. juni.

 

I den forbindelse skal det undersøges om vi får en forlænget høringsperiode, da denne officielt slutter 6. juni.

 
10. Eventuelt