Høringssvar lokalplan 1268

Vejle Kommune
Teknik og Miljø
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Hornstrup d. 18. juni 2018

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 1268

Det skal i første omgang bemærkes at Hornstrup Lokalråd generelt bakker op om udviklingen af vores lokalområde, herunder at der udvikles områder til nye boliger.

Hornstrup Lokalråd skal dog bemærke, at vi har en række bekymringer vedr. den kommende lokalplan, da den udelukkende omhandler rammerne inden for det pågældende område, dog uden at forholde sig til de følgevirkninger, som etableringen af boligområdet får for lokalområdet.

Som Lokalrådet tidligere har gjort forvaltningen samt ULN, TU, ØU og NMU opmærksom på, så virker det ikke til, at der er en samlet masterplan for området, men planlægningen laves drypvist, hvilket forslag til lokalplan 1268 er endnu et eksempel på.

Der er således fortsat ikke fundet en løsning på den trafikale situation på Kirkebyvej, men lokalplan 1268 tilføjer endnu en sidevej til den i forvejen trafikerede Kirkebyvej der ligeledes har dårlige oversigtsforhold.

Som lokalplan 1268 på nuværende tidspunkt er udformet, så er der ikke indtænkt mulighed for en fremtidig cykelsti på Kirkebyvej.

Hornstrup Lokalråd skal derfor anmode om, at Vejle Kommune indtænker fartdæmpende og tryghedsskabende foranstaltninger i og omkring den kommende tilslutning af den nye stikvej. Og placeringen af de nye grunde gør det muligt på sigt at udvide Kirkebyvej med en cykelsti.

I forlængelse heraf, skal Hornstrup Lokalråd opfordre til at Vejle Kommune tager kontakt til Sydøstjyllands Politi, med henblik på en drøftelse af en fartbegrænsning på Kirkebyvej helt ude fra Viborgvej i takt med at landsbyens bebyggelse bevæger sig mod øst.

Alternativt bør den videre sagsbehandling af lokalplan 1268 sættes i bero, således planlægningen af lokalplan 1268 kan indgå i den helhedsplan som ØU på mødet d. 9 april besluttede, der skal udarbejdes for Hornstrupområdet.

Med venlig hilsen

Hornstrup Lokalråd