Lokalrådet

Hornstrup lokalråd blev stiftet i april 2017. Det skete i forbindelse med at kommunens planer om at udstykke store arealer til nye parcelhusgrunde, samt flytte kommunens affaldshåndtering til området.

Lokalrådet blev stiftet med det formål at borgerne i Hornstrup og omegn kunne søge indflydelse på områdets fremtid. Både i forhold til de to konkrete sager, men også i et mere langsigtet perspektiv, således området kan fortsætte med at have sit eget særkende, men samtidig blive udviklet.