Referat 12. juni 2018

 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag. 12. juni 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Anders

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden Ingen bemærkninger. Godkendt.
2. Orientering fra mødet med Grundejerforeningerne på Grundet d. 6. juni Grundejerforeningerne på Grundet ønsker at starte et lokalråd. Vi var inviteret til en snak om et fremtidigt samarbejde. Vi havde et godt møde med Grundet folkene og der er skabt grundlag for en god dialog fremadrettet.
3. Orientering fra mødet med Grundet Skovby A/S d. 12. juni Vi er inviteret til et møde med Grundejerforeningerne på Grundet og Morten Hansen der er chef for udstykningerne i Skovby. Vi havde et godt møde med Morten Hansen og rådgivere.
4. Planlægning af møde med Teknisk Forvaltning d. 13. juni vedr. helhedsplan for Hornstrup området Vi er inviteret til møde med planafdelingen omkring en samlet plan for hele Hornstrup området. Hvad skal vi ligge vægt på? Vi tager udgangspunkt i Grejs’ Helhedsplan fra 2010 og processen omkring det.

I forhold til indhold tager vi udgangspunkt i Idekataloger og ”Det grønne forsamlingshus”.

5. Orientering fra Årsmøde for Lokalråd i Vingsted. Kort referat af aktiviteter. Det var et godt årsmøde, med gode snakke med politikere og embedsfolk.
6. Samarbejde med Grejs Lokalråd Status? Grejs var på besøg. Vi diskuterede gennemkørende trafik. Placering af Omfartsvej? Sammenhængende Stisystem. Klyngesamarbejde. Skole/Sportsfaciliteter. 2-1 vej.

 

På kort sigt skal vi arbejde på få etableret et stisystem mellem Kirkeby, via Gl. Hornstrup til Grejs.

 

Hornstrup Lokalråd tager kontakt til Sepstrup på morgendagensmøde mhp. Videre forløb omkring stisystemer.

7. Høringssvar Lokalplanplansforslag 1268 og Kommuneplantillæg nr. 20 Trafik, udvidelse af areal, ny stikvej sti- og fortov flytning af byskilt og fartdæmpning? Ingen fortov. Endnu en stikvej på en i forvejen belastet vej med dårlig oversigt. Flytning af byskilt eller dæmpning af fart helt ude fra Viborgvej samt fartdæmpende/tryghedsskabende foranstaltninger.
8. Årshjul og fundraising Lars Kastbjerg og Peter Sepstrup har svaret på vores anmodning om en oversigt over fonde og et årshjul. Se indbakken. Vi har fået svar, og efter sommer laver vi vores eget årshjul.
9. Planlægning af møder i efteråret Hvem skal sørge for forplejning d. 9? og mødedatoer til efteråret. Forplejning 9. august Søren og 4. september Peter.
10. Eventuelt Intet at bemærke.

 

Møde igen 9. august 4. september