Referat 19. april 2018

 

Bestyrelsesmøde
Torsdag. 19. april 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud: Kjeld Andersen

Ordstyrer: Peter Kjærgaard

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Kjeld (igen)

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden . Godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra mødet om mobilitetsplan d. 19. april i Teknisk Forvaltning. Lokalrådet er inviteret til dialogmøde omkring mobilitetsplanen. Der har været afholdt møde på Teknisk Forvaltning med Uhre Lokalråd, Grejs Lokalråd, Honrstrup MR, Planafdelingen og Trafikafdelingen. Samt politikere fra TU.

 

Der var en positiv stemning og HLR gav udtryk for bekymring for ”skovruten”, hvilket der blev lyttet til.

 

Der blev opfordret til Lokalområdets borgere kom til borgermødet d. 14. maj

 

Der blev ligeledes opfordret til et skriftligt høringssvar. Det blev besluttet af HLR skriver et høringssvar.

 

3. Planlægning af møde vedr. Grundet Skovby d. 3. maj. Lokalrådet er inviteret til dialogmøde omkring Grundet Skovby. Helge, Peter, Anders og Søren deltager.

HLR vil undersøge om der ligger mere materiale end det fremsendte debatoplæg.

–          Herudover undrer HLR sig over hvorfor Grundet Skovby hører til Nørremarken.

–          Taler vi Helhedsplan for Grundet Skovby eller hele Hornstrup?

Disse spørgsmål skal afklares telefonisk inden mødet 3. maj.

 

 

 

4. Status på adgang til netbank og økonomi. Inger har overdraget papirer til Helge.  Helge er også oprettet i banken.
Økonomien ser fin ud, og ser rigtig fin ud når vi har fået det årlige tilskud.
5. Årsmøde for lokalråd. Hvem tager med, og hvordan klarer vi planlægningen? Hvilke projekter skal vi tage med, hvem vil stå i boden? Tilmeldingsfrist 17. maj 2018. Peter, Anders og måske Helge.

Der laves materiale til ”væggen” 3 gode historier:
– Brunchmøde og visions møde

– Idekatalog

– At vi har bragt de 3 Hornstrup’er sammen.

6. Planlægning af ny bustur med politikere. Den planlagte bustur er aflyst pga. ringe tilmelding. Byrådet var optaget af et andet arrangement. Planlægning af ny bustur. På denne side eller efter sommerferien? Der bliver ikke lavet en ny bustur, da vi mener at vi har opnået at få hul igennem til politikerne.
7. Udarbejdelse af årshjul med vigtige ansøgningsdatoer og Vi skal i gang med at udarbejde et årshjul, så vi kan blive mere skarpe på ansøgningsfrister og kommunikation omkring årligt tilbagevende arrangementer. Årshjul skal udarbejdes som noget af det første efter sommerferien. Høj Prioritet!!
8. Ansøgning om økonomi til Projekter via ULN ansøgningsfrist d. 1. maj Mail af 15. marts gøres opmærksom på ansøgningsfrist 1. maj. Har vi nogen projekter vi vil ansøge? Vi kan ikke nå at ansøge om noget før 1. maj. Men vi skal holde møde med Grejs Lokalråd vedr. udarbejdelse af et fælles projekt til en gangsti mellem Grejs og Hornstrup’erne
9. Eventuelt Der efterspørges mødedatoer i dagsordenen. Taget til efterretning

 

Møde igen 17. maj, 12. juni og 9. august.