Referat 27. februar 2019

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19:30 Sted: Fidalvej
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael (PM) Referant: Anders Friis (AF) Forplejning: Helge
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Kjeld Andersen har meddelt at han af jobmæssige årsager ikke har tid til at varetage hvervet i lokalrådet, og har valgt at fratræde.     Det blev besluttet at Peter Michael varetager formandsposten frem til næste generalforsamling.
2. Opfølgning på Udviklingsplan Hvor langt er Vejle Kommune?   Hvor langt er trafikanalysen for Nørremarken?   Vejle Kommune har endnu engang udskudt deadline for Udviklingsplanen. Der er desværre heller ikke noget nyt om trafikanalysen.  
3.
Trafik i Hornstrup
 
Vi har haft møde med Anlæg og Infrastruktur omkring fartdæmpning på Kirkebyvej. Tilbagemelding og status. Mandag d. 25. februar havde vi møde med anlæg, og infrastruktur omkring fartdæmpning i Hornstrup Kirkeby. Endvidere besigtigede vi (Gl) Hornstrup mhp. fremtidig fartdæmpning og trafiksikring i det lokalområde.
4. Nyt fra den grønne arbejdsgruppe Vejle Kommune er igen begyndt at se på et salg af jorden omkring stadion. Lokalrådet har mindet Vejle Kommune om, at det nok er en god idé at afvente udviklingsplanen. Derudover har Lokalrådet fået en tilbagemelding om at VK er indstillet på at lade en del af jorden forblive offentligt rekreativt område.

Den grønne gruppe afventer arkitekttegninger, men har prioriteret indhold.
Generel orientering fra den grønne gruppe.
5. Fælles affaldsindsamling Grønt Forum i Vejle og Danmark Naturfredningsforening holder affaldsindsamling d. 31. marts. Thomas fra Gl. Hornstrup er måske interesseret i at være kontaktperson, hvem følger op? Gl. Hornstrup deltager i affaldsindsamlingen på egen hånd lørdag d. 3o marts. Hornstrup Mølleby melder pas. Kirkeby er uafklaret.
6. Planlægning af generalforsamling d. 27/3 -2019 Hvem gør hvad? Årsberetning Regnskab Overblik over hvem der genopstiller
Lokalebestilling
PM tager sig af årsberetning og sender både årsberetning og regnskab til Sepstrup.   Helge fremlægger regnskab, som i første omgang er godkendt af bestyrelsen på dagens møde.   Anders og Søren genopstiller. Kjeld Andersen modtager gerne valg som suppleant, men modtager ikke valg til bestyrelsen. Der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem.   Sigrid har godkendt at vi lejer sognegården.   Anders laver et Facebookopslag og et nyhedsbrev til varsling af generalforsamling. Onsdag d. 27. marts 19:30.   Bestyrelsen mødes kl. 18:30 til forberedelse.   24 Vand, 2 kg. Kaffe lidt småkager.
7. Årsberetning og Regnskab til ULN Vi skal, som sidste år, sende en årsberetning og regnskab til Sepstrup. Fristen er 4. marts. Hvem gør hvad? PM sender
8. Samarbejde med Grundet Skovby A/S Vi har en god dialog med Grundet Skovby A/S, hvordan bibeholder og udbygger vi den dialog. Vi fortsætter mødeaktiviteten med Grundet Skovby og deres rådgivere.
9. Orienteringsmøde for lokalråd 6. februar. Opfølgning på mødet og årshjul (se bilag) Sepstrup har spurgt om Hornstrup Lokalråd vil mødes med ULN i april sammen med Grejs og Uhrhøj lokalråd. Umiddelbart ser Hornstrup Lokalråd det mere naturligt med et klyngesamarbejde med Grejs og Engum. PM følger op med Sepstrup.
10. Eventuelt Hackerangreb Hjemmesiden Der har været et forsøg på hackerangreb på hjemmesiden. Det er dog ikke lykkedes hackerne at komme ind.