Referat 30. januar 2020

Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19:30 Sted: Hos Anders
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Anders
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst FørstehjælpskursusManglende mødeaktivitet/referater fra september til januar 11 deltagere til førstehjælpskursus. Lokalrådet er tilfredse med fremmødet, og det virker til at de fremmødte fik noget ud af det.   Der har været mødeaktivitet i perioden, men ikke noget der krævede beslutninger. Baggrunden er at Lokalrådet har afventet kommunens og forvaltningens udkast til helhedsplanen og reaktion på lokalrådets høringssvar fra oktober. Se punkt 2.
2. Orientering om møde med Teknisk forvaltning d. 20. januar og hele forløbet omkring ”Helhedsplanen”   Peter og Anders var til møde med Lars Buksti, Marianne Bjerre og Peter Sepstrup vedr. helhedsplanen. Forvaltningen og kommunen giver udtryk for, at helhedsplanen ikke kan blive mere konkret pga. manglende politiske udmeldinger.
3. Status Grundet Skovby Hvor langt er planerne Man er i gang med at udarbejde et udkast til lokalplan for området. Udkastet kan ses på kommunens hjemmeside. https://dagsordener.vejle.dk/vis/pdf/bilag/afca7a58-d9d7-4e87-b5a6-ac398979ff1a?redirectDirectlyToPdf=false   Lokalrådet har ikke nogen indvendinger til selve projektet, da en stor del af området ligger langt væk fra Kirkeby og de øvrige landsbyer. Lokalrådet har tidligere bemærket, at det kan være fordelagtigt at lave en stitilslutning ved Kirkebyvej/Gl. Smedevej i stedet for en vejtilslutning.
4. Lokalrådets Mål for 2020 jf. Samarbejdsaftale med Vejle Kommune.   Peter laver et udkast til næste møde.
5. Forberedelse af Generalforsamling 11. marts Hvem gør hvad? Anders ønsker at trække sig, pga. arbejdsmæssige årsager. Helge genopstiller ikke.   Det vil være en god idé at finde minimum én fra Kirkeby.   Indkaldelse til Generalforsamling. Skal omdeles i postkasser.   Sognegården skal reserveres til 11/3. (Søren)   Anders finder pamflet fra sidste år,   Årsberetning laves af Peter.   Søren P. gennemgår regnskab, da Helge er i Australien.    
6. Eventuelt   Næste møde d. 25 februar kl. 19:30 hos Søren P.