Referat 9. august 2018

 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag. 9. august 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Peter

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Søren

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden    
2. Samarbejde med Grejs Lokalråd omkring stier: Hvor står vi i forhold til Stisystem til Grejs? Status Grejs Lokalråd og Vejle kommune. Der er en fællesinteresse med Grejs som bør dyrkes. Kan være ét af de punkter vi tager med i udviklingsplanen. Vi følger op d. 12. september kl 19:00.
3. Planlægning af Møde d. 12. september og borgermøde d. 24. oktober. Hvem gør hvad? Hvem er inviteret? Mangler vi at invitere nogen? Fra Hornstrup kommer:
– Claus Zinck
– Peter Michael
– Thomas Bromann
– Søren Brandt
– Sofie Børrild
Fra Hornstrup Mølleby
– Søren Karstoft

Fra Hornstrup Kirkeby
– Anne Mette Ramsgaard Johansen
– Ivan Ælmholdt

-Preben Jepsen (Haveforeningen Grundet)

-Fodboldklubben (Måske)

-Hornstrup Centeret (Måske)

-Astrid/Troels/Sara Andreas

-Anders

-Helge

 

Koordinering med Sepstrup inden d. 4. september. (Anders)

 

Yderligere detaljer afklares på mødet d. 4. september.

4. ”Den store idé” projektmidler fra Vejle Kommune. Se mail fra Lars Kastberg af 2. juli Vi følger op efter mødet d. 24. oktober.
5. Årshjul og fundraising Se mail fra Sepstrup af 29. juni VI har den førstkommende deadline d. 30 oktober omring ULN’s dialog omking ”Lokalråd og nærdemokrati”. Færdigbehandles på vores oktobermøde.
6. Planlægning af møder i efteråret Mødedatoer i oktober og november Onsdag d. 10. oktober og onsdag d. 7 november
7. Hvor står vi pt. med lokalplan 1268, mobilitetsplan og Grundet Skovby A/S Generel genopfriskning af forårets møder og sager, samt en snak om hvor vi skal bevæge os hen i efteråret. Anders forhører vedr. Grundet Skovby. Vedr. 1268 er den på TU d. 14. august, hvor forvaltningen anerkender at trafikbekymringerne indgår som en del af den udviklingsplan der skal laves. Jf. pkt. 3.

Vi skal begynde at have fokus på hvad vi skal gøre når vi er færdige med udviklingsplanen. Hvad skal vores fokus så være?

8. Eventuelt    

 

Møde igen 6. september, 10. oktober og 7. november