Referat 9. november 2017

 

Bestyrelsesmøde

kl. 19:30 Torsdag D. 9. nov. 2017

Sted: Hornstrup Sognegårds Konfirmand stue.

Forplejning: Kjeld.

Nøgle: Kjeld.
_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede: Inger Eggertsen, Peter Michael Kjærgaard, Kjeld Andersen, Søren Karstoft Anders Friis
Afbud:  Ingen
Ordstyrer: Kjeld Andersen
Referant: Anders Friis

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger
2. Opfølgning fra sidste møde HLR har talt med Inger-Magrethe Lundgaard og fået åbnet for en dialog med menighedsrådet og accept for deltagelse/information i kommende møder med kommunen vedr. Kirkediget/ stigende trafik. Kjeld har talt med Inger-Margrethe Lundgaard vedr. samarbejdet med mellem Menighedsråd og Lokalråd. Der var en enighed om at der er fælles interesser på en række punkter, hvor der blev aftalt en samarbejde.
3. Brunchmøde januar. Dato. emner, Visioner for området, idékatalog. ( se referat 11 Okt 2017.) Datoer i spil er fortsat d. 13. og 20. januar. Der blev diskuteret hvilket lokale der kan bruges til møde, samt hvilke lokalebegrænsinger der ligger.

Anders laver et oplæg til hvad infomødet kunne munde ud i, med inspiration fra Skibet.


Peter står for at facilitere ideprocessen efter en bid brød.

 

Menuen kommer til at bestå af rundstykker, ost, pålæg og syltetøj.

 

Den videre planlægning fortsættes på næste møde.

 

4. Orientering om byrådets behandling af kommuneplanen. Kommuneplanen blev ikke vedtaget på seneste Byrådsmøde, da det blev udskudt.

 

Vi holder fokus på den videre proces, og holder fast I de pointer vi har gjort opmærksomme på i tidligere høringssvar.

I løbet af foråret skal vi være særligt opmærksomme på dagsordner i de forskellige udvalg.

5. Generel opfølgning på kloak separering fliser/vejbelægning. Er det en opgave for HLR.? Det er en opgave for Hornstrup Lokalråd. Inger og Søren følger op med Vejle Spildevand.
6. App’en ”Min Landsby” Indhold, muligheder. Der blev drøftet om vi har en ”kritisk brugermasse” der kan bære en app. Det vurderes der ikke at være på nuværende tidspunt. Det vurderes at Lokalrådets hjemmeside i øjeblikket kan tjene formål som kommunikationsforum for lokalområdet.
7. Eventuelt.