Referat bestyrelsesmøde 15. august 2017

 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 15. august, kl. 19:30

Sted: hos Søren, Møllebyvej 15


_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede: Kjeld Andersen, Peter Michael Kjærgaard, Søren Karstoft, Inger Eggertsen, Morten Skovlund (Skibet Lokalråd) og Anders Friis
Afbud: Ingen
Ordstyrer: Kjeld Andersen
Referant: Anders Friis

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger
2. Opfølgning fra sidste møde Rollefordeling, Samarbejdsaftale og Økonomi  

–          Samarbejdsaftale med Vejle Kommune er gennemført.

–          Der er overført 10.000 kr. fra Vejle Kommune til kontorhold.

–          Rollefordeling blev diskuteret, og det aftaltes at det i første omgang at tage udgangspunkt i rollefordelingen i samarbejdsaftalen, og ellers tage rollefordelingen ad hoc.

 

 

3. Inspiration fra Skibet Lokalråd Morten Skovlund kommer og fortæller lidt om hvad Skibet Lokalråd har lavet siden de startede.

 

Morten Skovlund orienterede om erfaringerne fra Skibet Lokalråd i forbindelse med opstart.

–          Skibet lavede et idekatalog

–          Ønskefest (Lokale borgere kommer med ønsker til, hvad skal der ske i lokalområdet)

–          Erfaringsdeling

4. Logo Forslag til HLR logo (Se Sørens mail af 13. august)  

De fire logoer blev drøftet. Logo 3 med skrifttype 4.

 

5. Invitationer til lokale virksomheder Hvem kunne være interessante at invitere.  

Otto Christensen

Øster Grundet (IML)
Lejerbo
Tulip

Sole Gruppen

Preben Jørgensen huse
STB Byg
Solkær Murerforretning
Hornstrup Centret

 

 

6. Bustur med Politikere 23. august Hvad skal vi lægge vægt på? Hvad skal fremvises? Hvad har Gl. Hornstrup, Mølleby og Kirkeby af særlige opmærksomhedspunkter? 30. august førsteprioritet

14. september anden prioritet.

 

Gl. Hornstrup har to forladte huse som gerne vil have ”vist frem”, der udover vil de gerne have Keglekærvej fremvist.

 

Manglende asfalt og manglende vedligehold af sti igennem støjvold.

 

Flytning af Affald Genbrug til Vejle N, Gennemkørende trafik, Efterlysning af helhedsplan.

 

Understrege at et beboelseskvarter og tung industri er et dårligt match.

 

7. Eventuelt  

Ingen bemærkninger.