Dagsorden d. 16. januar 2019

 

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 19:30

Sted: Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Anders

Pkt.

Dagsorden:

Begrundelse og bilag:

Beslutning:

1.

Siden sidst

 

2.

Opfølgning på Udviklingsplan

Hvor langt er Vejle Kommune?

Hvor langt er trafikanalysen for Nørremarken?

 

 

3.


Trafik i Hornstrup

 

Anlæg og infrastruktur har meldt tilbage, at når der er blevet udpeget en projektleder for trafiksikkerhedsprojektet i Hornstrup Kirkeby, så vil vi blive kontaktet mhp. et møde og besigtigelse.

 

4.

Nyt fra den grønne arbejdsgruppe

Udvikling omkring grønt område ved boldbanerne.

Oprydning ved branddam.

 

5.

Fælles affaldsindsamling

Grønt Forum i Vejle og Danmark Naturfredningsforening holder affaldsindsamling d. 31. marts. Planlægning

 

6.

Planlægning af generalforsamling d. 27/3 -2019

Hvem gør hvad?

 

7.

Brug af hjemmeside som byttebørs

 

8.

Status på møde med Work Live Stay

 

9

Eventuelt