Referat d. 17. september 2019

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Søren B.
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Søren B
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Peter er blevet interviewet til Jysk- Fynske Medier. Møde med Grundet Skovby A/SOrientering af TU og ØU om Nationalmussets forbehold vedr. trafik på Kirkebyvej Vi afventer at Grundet Skovby A/S går i gang med projekteringen.   ØU og TU er blevet orienteret om at Hornstrup Lokalråd foretrækker en Stitilslutning ved Gl. Smedevej og Kirkebyvej frem for en vejtilslutning. Endvidere orienterede Lokalrådet om at Nationalmuseet er betænkelige ved trafikstigninger på Kirkebyvej.

Lokalrådet har undret sig over, at det  ikke virker til at embedsværket har orienteret politikerne om Nationalmuseets forbehold.
2. Helhedsplan/Udviklingsplan Vejle Kommune sender snarest helhedsplan i høring, dog uden forudgående inddragelse af Lokalrådet. Hvordan forholder vi os til det?  Kommunens udkast til helhedsplan lægger klar til en høringsfase der kommer til at gå fra 25. september og frem til 1. november. Lokalrådet kender på nuværende tidspunkt ikke indholdet af planen. Lokalrådet afholder et åbent møde d. 23. oktober sognegården.
3. Førstehjælpskursus og Hjertestarter til lokalområdet. Facebookopslaget omkring https://redderliv.dk/ har givet en del positive tilbagemeldinger. Skal vi overveje at gå ind aktivt og støtte op med økonomi og finde puljer der kan støtte en tilgængelig hjertestarter og førstehjælpskursus til 16 personer?
Redderliv.dk har tilbudt at komme til Hornstrup og afholde en gratis informationsaften.

Hvis vi skal have et førstehjælpskursus for 16 personer koster det 6.300 plus moms.

En hjertestarter samt et opvarmet skab koster 17.500 ex moms.

Måske vi kan søge ULN om midler? Måske Fodboldklubben plus sognet vil være med?  
Lokalrådet arbejder videre på at få afviklet et infomøde i løbet af november, og Lokalrådet vil undersøge mulighederne for finansiering af et 16 personers kursus.
I forhold til hjertestarter og opvarmet skab, så vil lokalrådet prøve at gå i dialog med Kursuscenteret omkring at gøre deres hjertestarter mere tilgængelig.
  Alternativt vil vi forsøge at søge fonde eller ULN om midler til Hjertestarter/Varmeskab.    
4. Møde med ULN 5. november Mødet bliver afholdt i Grejs Kulturcenter. Skal vi holde møde med Gunnar og Arne inden? Både Engum og Grejs lokalråd vil gerne mødes inden mødet med ULN d. 5. november. Peter arrangerer mødet.
5. Eventuelt