Referat d. 9. maj 2019

  Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Søren, Møllebyvej 15
_________________________________________________________________________________________________
  Afbud: Ingen afbud Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Søren Pedersen
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst   Byrådet har vedtaget en placering af RCV ved Juelsmindevej.       Lokalrådet glæder sig over den nye placering.
2. Udvikling og oprydning omkring branddam i Kirkeby Vi er blevet kontaktet af naboen til dammen, som gerne fortælle om hvilke planer de har for området. Louise og Bjørn er derfor inviteret med til dette mødepunkt.

Hvordan og kan Lokalrådet supplere?
Louise og Bjørn orienterede om deres tanker og planer for dammen Kirkeby som de gerne vil genoprette.   Lokalrådet har ikke nogen indvendinger imod Louise og Bjørns planer, men tvært imod kan vi kun bakke op omkring planerne.   Det blev aftalt at Louise og Bjørn kontakter Lokalrådet så vi kan hjælpe med at formidle information omkring projektet.
3. Opfølgning på kommunens planer om udstykning omkring området ved boldbanerne. Er der noget nyt omkring kommunens planer?     Der er ikke noget nyt pt. se punkt 4.    
4. Udviklingsplan Hvad er status, og er det tid til at vi skal begynde at presse på for at få en deadline? Peter Michael har forespurgt efter en deadline, som skulle blive ultimo maj.   Lokalrådet forventer en forhandling med kommunen i løbet af juni.   Der bliver afholdt et åbent Lokalrådsmøde d. 13. juni, hvor landsbyernes beboere kan melde tilbage omkring udkastet.      
5. Invitation til direktion og politikere vedr. ”Skovruten”. Plan Hvordan skal lokalrådet forholde sig hvis politikerne melder fra og det kun er embedsfolk der deltager?   Lokalrådet håber på at lokalpolitikerne fra TU vil deltage. Hvis ”kun” embedsfolkene dukker op, så viser vi dem rundt.  
6. Etablering af fartbump og vejledende hastighedsbegrænsning. Orientering omkring de vejledende hastighedsbegrænsninger i Hornstrup. Vejbump i Hornstrup kan forceres med 60 km/t, hvad gør vi der? Politiet har godkendt nye vejledende hastighedsbegrænsninger på Gl. og Ny Hornstrupvej. Hhv. 40 km/t og 60 km/t.

Hornstrup Lokalråd er i dialog med Anlæg og Infrastruktur omkring Vejbumpene i Hornstrup Kirkeby. Noget kunne tyde på at de skal justeres en smule.
 
7. Deltagelse til Årsmøde for lokalråd d. 23. maj i Vingsted. Hvem kan deltage? Se program https://www.vejle.dk/media/23188/program-til-aarsmoede-2019.pdf Skal vi sprede os ud på de 6 temaer? Eller skal vi vælge noget fælles? Skal vi prøve at invitere nogen fra den grønne gruppe med så vi kan dække alle områder?

Husk tilmelding https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktive-borgere/   Husk at spørge Sepstrup om e-boks muligheder.
Anders, Peter Søren Petersen og Helge.   Søren og Helge tager bynær natur Anders Kompetente lokalråd Peter Fællesskaber Alle
8. Økonomi Har vi modtaget penge fra Vejle Kommune? Ikke Endnu
9. Eventuelt Medarbejder signatur og registrering på virk.dk Der er ændret registreringer.