Stiftende Generalforsamling 27. april

19:00-20:15 Formand for miljøudvalget Søren Peschardt (S) og områdechef for Natur, veje og genbrug Jørgen Chris Madsen fortæller om Vejle Kommunes planer for placering af Affald Genbrug i Vejle Nord/Hornstrup. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

20:15-20:30 PAUSE

20:30-20:45 Kort oplæg om Lokalrådsarbejde ved Morten Skovlund fra Skibet og Omegns lokalråd.

20:45-21:30 Stiftende Generalforsamling Hornstrup Lokalråd.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Vælg af stemmetællere
  3. Præsentation af tankerne bag foreningen
  4. Gennemgang af vedtægter
  5. Godkendelse af vedtægter
  6. Valg af 5 medlemmer og 2 suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt