Tag: Dagsorden

Dagsorden

Dagsorden d. 16. januar 2019

 

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 19:30

Sted: Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Anders

Pkt.

Dagsorden:

Begrundelse og bilag:

Beslutning:

1.

Siden sidst

 

2.

Opfølgning på Udviklingsplan

Hvor langt er Vejle Kommune?

Hvor langt er trafikanalysen for Nørremarken?

 

 

3.


Trafik i Hornstrup

 

Anlæg og infrastruktur har meldt tilbage, at når der er blevet udpeget en projektleder for trafiksikkerhedsprojektet i Hornstrup Kirkeby, så vil vi blive kontaktet mhp. et møde og besigtigelse.

 

4.

Nyt fra den grønne arbejdsgruppe

Udvikling omkring grønt område ved boldbanerne.

Oprydning ved branddam.

 

5.

Fælles affaldsindsamling

Grønt Forum i Vejle og Danmark Naturfredningsforening holder affaldsindsamling d. 31. marts. Planlægning

 

6.

Planlægning af generalforsamling d. 27/3 -2019

Hvem gør hvad?

 

7.

Brug af hjemmeside som byttebørs

 

8.

Status på møde med Work Live Stay

 

9

Eventuelt

 

Dagsorden d. 19. december 2018

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 19. december 2018 kl. 18:30

Sted: Viborgvej 139


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Fælles

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst   Intet at bemærke
2. Opfølgning på Udviklingsplan Hvor langt er Vejle Kommune?

 

Hvor langt er trafikanalysen for Nørremarken?

Organisering af arbejdsgrupperne der blev nedsat på Landsbymødet

 

Nyt fra arbejdsgrupperne

–          Byttecentral/delefællesskab

–          Grønne områder

 

 
3.
Trafik i Hornstrup

 

Tilbagemelding fra Gl. Hornstrup omkring hvilke punkter der skal tages med til Anlæg og Infrastruktur på det kommende møde i det nye år.  
4. Insero projektmidler Kan der være noget i forhold til det ”Grønne Forsamlingshus”  
5. Eventuelt    

Dagsorden d. 7. november 2018

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 7. november 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Peter

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst  
2. Opfølgning på Landsbymøde ·         Trafik/Stier

·         Natur

·         Identitet

Hvad gør vi fremadrettet. Bør der oprettes en lukket facebookgruppe for alle tre Hornstrup’er?

 

 

3.
Den store idé
 
Der er et projekt omkring bosætning som vi kan kigge lidt nærmere på.  
4. Økonomi Hvad er status?  
5. Mødeaktivitet vinteren 18/19  
5. Eventuelt  

Dagsorden 9. august 2018

 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag. 9. august 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Peter

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Søren

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden    
2. Samarbejde med Grejs Lokalråd omkring stier: Hvor står vi i forhold til Stisystem til Grejs? Status Grejs Lokalråd og Vejle kommune.  

 

3. Planlægning af Møde d. 19. september og borgermøde d. 24. oktober. Hvem gør hvad? Hvem er inviteret? Mangler vi at invitere nogen?  
4. ”Den store idé” projektmidler fra Vejle Kommune. Se mail fra Lars Kastberg af 2. juli  
5. Årshjul og fundraising Se mail fra Sepstrup af 29. juni  
6. Planlægning af møder i efteråret Mødedatoer i oktober og november  
7. Hvor står vi pt. med lokalplan 1268, mobilitetsplan og Grundet Skovby A/S Generel genopfriskning af forårets møder og sager, samt en snak om hvor vi skal bevæge os hen i efteråret.  
8. Eventuelt    

 

Møde igen 4. september

Dagsorden 12. september 2017

Hent som PDF. Dagsorden Bestyrelsesmøde lokalråd 12 Sep.

   

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 12. september, kl. 19:30

Sted: hos Inger, Kirkebyvej 60


_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede:
Afbud: Kjeld Andersen
Ordstyrer: Peter Næstformanden
😉
Referant: Anders Friis

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Opfølgning fra Busturen hvad opnåede vi  
3. Nyeste forslag til placeringer af RCV RCV placering flyttet mere nordlig.  
4. VAF abonnement til HLR  
5. Status over økonomien i HLR  
6. Fremtidig benyttelse af menighedsrådets lokale til HLR møder  
7. Eventuelt